Blok A |  Byt A22 | 4. poschodie

Na nákup Vášho bytu stačí 20% z ceny.

Rezervačný poplatok 2 000,- EUR
zaplatíte po podpise rezervačnej zmluvy

20% z ceny
uhradíte po podpise zmluvy o budúcej zmluve
(znížených o rezervačný poplatok)

80% z ceny
zaplatíte po kolaudácii bytu

Cena bytu s DPH: 91 910,- €

Mám záujem
Uvedené rozmery a plochy jednotlivých miestností sú predbežné.
Umiestnenie zariaďovacích predmetov je ilustračné.
Ku všetkým bytom je pridelená pivničná kobka.
Cena bytu nezahrňuje parkovacie miesto a je platná do 30. 7. 2020.
Developer si vyhradzuje právo zmeny cien.
Byt sa považuje za rezervovaný až po podpise rezervačnej zmluvy.