Blok A |  Byt A42 | 7. poschodie | rezervovaný

Na nákup Vášho bytu stačí 20% z ceny.

Rezervačný poplatok 3 000,- EUR
zaplatíte po podpise rezervačnej zmluvy

20% z ceny
uhradíte po podpise zmluvy o budúcej zmluve
(znížených o rezervačný poplatok)

80% z ceny
zaplatíte po kolaudácii bytu

Mám záujem
Predpredaj bytov bol ukončený.
Umiestnenie zariaďovacích predmetov je ilustračné.
Ku všetkým bytom je pridelená pivničná kobka. Uvedené rozmery a plochy miestností sú predbežné.
Cena bytu nezahrňuje parkovacie miesto.
Developer si vyhradzuje právo zmeny cien.
Byt sa považuje za rezervovaný až po podpise rezervačnej zmluvy.