Blok A |  Priestor OB3 | 1. poschodie | predaný

Nebytový priestor OB3 na predaj | UrbanPark Trenčín

Na nákup Vášho nebytového priestoru stačí 20% z ceny.

Rezervačný poplatok 2 000,- EUR
zaplatíte po podpise rezervačnej zmluvy

20% z ceny
uhradíte po podpise zmluvy o budúcej zmluve
(znížených o rezervačný poplatok)

80% z ceny
zaplatíte po kolaudácii nebytového priestoru

Zvýhodnená cena bytu je platná do 31. 8. 2022.
Umiestnenie zariaďovacích predmetov je ilustračné.
Ku všetkým bytom je pridelená pivničná kobka. Uvedené rozmery a plochy miestností sú predbežné.
Cena bytu nezahrňuje parkovacie miesto.
Developer si vyhradzuje právo zmeny cien.
Byt sa považuje za rezervovaný až po podpise rezervačnej zmluvy.