Blok A |  Byt A1 | 2. poschodie – predaný

Na nákup Vášho bytu stačí 20% z ceny.

Rezervačný poplatok 2 000,- EUR
zaplatíte po podpise rezervačnej zmluvy

20% z ceny
uhradíte po podpise zmluvy o budúcej zmluve
(znížených o rezervačný poplatok)

80% z ceny
zaplatíte po kolaudácii bytu

Cena bytu s DPH: 99 335,- €

Mám záujem
Umiestnenie zariaďovacích predmetov je ilustračné.
Ku všetkým bytom je pridelená pivničná kobka.
Ceny sú vrátane DPH.
Developer si vyhradzuje právo zmeny cien.

Cena s DPH:  50 000 €

Cena s DPH:  50 000 €

Cena s DPH:  50 000 €

Cena s DPH:  50 000 €

Cena s DPH:  50 000 €